Björns tips för att bli na­tur­fo­to­graf

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Jobb - FO­TO: BJÖRN PERS­SON

Vå­ga ta ste­get. Of­ta stan­nar de fles­ta dröm­mar vid just ba­ra en dröm.

Hit­ta din egen stil. Vå­ga gö­ra tvärtom. Vå­ga miss­lyc­kas och slu­ta ko­pi­e­ra and­ra. Det finns mil­jar­der fo­to­gra­fer, men om du ska lyc­kas stic­ka ut så mås­te du för­med­la ditt uni­ka och per­son­li­ga sätt att se på värl­den.

Gör det in­te för peng­ar­na. Om du ba­ra föl­jer din dröm och pas­sion så kom­mer även be­lö­ning­en på kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.