Ing­et Dan­mark i VM: »Be­svi­kel­se, så klart«

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport / Fotboll - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

15 lag har säk­rat en plats till näs­ta som­mars fot­bolls-VM i Frank­ri­ke. Men det finns ock­så sto­ra na­tio­ner som miss­lyc­kats i kva­let – bland an­nat Sve­ri­ges gran­nar tilli­ka EM­fi­na­lis­ten Dan­mark.

Sve­ri­ge var ett tag il­la ute. Ef­ter 0-1-för­lus­ten mot Ukrai­na i ju­ni be­höv­de Blå­gult gö­ra topp­pre­sta­tio­ner i de två av­slu­tan­de mat­cher­na. Det lyc­ka­des man med. Ukrai­na stä­da­des en­kelt un­dan i re­tur­mö­tet hem­ma på Gam­la Ul­le­vi i Gö­te­borg – och Dan­mark be­seg­ra­des med 1–0 på bor­ta­plan i en kon­trol­le­rad in­sats. VM-plat­sen var säk­rad. Men för dans­kar­na

blev det tvärtom. La­get kom tvåa i kval­grup­pen och tving­a­des spe­la ett playoff mot Ne­der­län­der­na (re­pris på EM-fi­na­len för­ra som­ma­ren), där det blev för­lust över två mat­cher.

– Det är en be­svi­kel­se, såklart. Vi spe­la­de bra men fick in­te till det. Det är tungt att ve­ta att man in­te får va­ra med i ett VM, sa lag­kap­te­nen Per­nil­le Har­der i TV 12. Eu­ro­pa får

sam­man­lagt åt­ta plat­ser till VM, och av des­sa är sju fyll­da (Ne­der­län­der­na och Schweiz gör upp om den sista i playoff­fi­na­len). Även Frank­ri­ke är kva­li­fi­ce­rat ut­ö­ver de åt­ta, ef­tersom de är värd­na­tion.

I Sy­da­me­ri­ka och Asi­en är det klart.

Su­ve­rä­ner­na Bra­si­li­en och mind­re namn­kun­ni­ga Chi­le knep de sy­da­me­ri­kans­ka plat­ser­na, me­dan Ki­na, Thai­land, Austra­li­en, Ja­pan och Syd­ko­rea la be­slag på de asi­a­tis­ka. I det af­ri­kans­ka

kva­let, som av­görs i no­vem­ber, står tre VM-plat­ser på spel. Gha­na, Al­ge­ri­et, Ma­li, Ni­ge­ria, Ka­me­run, Ekva­to­ri­al­gu­i­nea, Syd­af­ri­ka och Zam­bia slåss om dem.

Det till­kom­mer ock­så tre na­tio­ner från Nor­doch Cen­tra­la­me­ri­ka och ett från Oce­a­ni­en.

Dan­marks stjär­nor Na­dia Na­dim och Per­nil­le Har­der får föl­ja VM från tv-sof­fan. FO­TO: LARS RONBOG/GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.