15 av 24 VM­na­tio­ner kla­ra

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport / Fotboll -

Frank­ri­ke, Ja­pan, Ki­na, Thai­land, Austra­li­en, Syd­ko­rea, Bra­si­li­en, Chi­le, Spa­ni­en, Ita­li­en, Eng­land, Skott­land, Nor­ge, Sve­ri­ge och Tyskland har kva­li­fi­ce­rat sig för VM i Frank­ri­ke näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.