Just nu bor­ta från svensk tv

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje / Tv -

→ »Super­na­tu­ral« är en ame­ri­kansk tv-se­rie från 2005 ska­pad av ma­nus­för­fat­ta­ren och pro­du­cen­ten Eric Krip­ke.

→ Se­ri­en föl­jer två brö­der, Sam (Ja­red Pa­da­lec­ki) och De­an Win­ches­ter (Jen­sen Ack­les), som käm­par mot va­rel­ser som van­li­ga män­ni­skor in­te tror finns.

→ Se­ri­en ba­se­ras på folk­sa­gor, my­ter och ame­ri­kans­ka le­gen­der men brö­der­na stö­ter även på klas­sis­ka över­na­tur­li­ga va­rel­ser som vam­py­rer, va­rul­var och spö­ken. → Ka­nal 5 vi­sa­de sista av­snit­tet av sä­song 12 för drygt ett år se­dan, men har in­te rät­tig­he­ter till se­ri­en läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.