Barn­våld­täkts­dom över­kla­gas

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Hov­rät­ten sänk­te straf­fet till nio års fäng­el­se för en man i Skå­ne som ut­satt en flic­ka för grova våld­täk­ter un­der fem års tid. Nu över­kla­gas do­men av riks­å­kla­ga­ren – som vill att det max­i­ma­la straf­fet på fäng­el­se i 14 år döms ut. Max­straf­fet för grov våld­täkt mot barn är fäng­el­se i tio år och vid upp­re­pad brotts­lig­het kan det bli fäng­el­se i yt­ter­li­ga­re fy­ra år. Vid en för­sik­tig be­döm­ning ut­sat­tes flic­kan för våld­täkt vid om­kring 100 till­fäl­len, en­ligt hov­rätts­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.