Rö­kig bil blev falsk po­lis fall

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

När man­nen sat­te sig i den på­ståd­da ci­vil­po­li­sens Ca­dil­lac bör­ja­de han ana oråd ef­tersom bi­len luk­ta­de rök och det var rö­rigt i for­do­net. Nå­gon po­lis var in­te hel­ler den 50-åri­ge Mal­mö­bon och nu döms han till dags­bö­ter för brot­tet fö­re­gi­van­de av all­män ställ­ning. Mal­mö tings­rätt an­ser att det in­te finns nå­gon an­led­ning för bi­lis­ten att lju­ga och in­te hel­ler att han kan ha miss­ta­git 50-åring­en för nå­gon an­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.