Klas­si­ker­mö­te i Ams­ter­dam

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Fotboll - FO­TO: REX

Fot­boll. Ne­der­län­der­na miss­lyc­ka­des att kva­li­fi­ce­ra sig för VM – och tys­kar­na (bil­den) kom sist i sin grupp. I lör­da­gens Na­tions Le­a­gue-match vill la­gen vi­sa vad de verk­li­gen kan när de drab­bar sam­man på Jo­han Cruijff Are­na. 20.45 i TV12 gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.