Från kus­ten

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Bolg­he­ri är ett re­la­tivt ungt vin­om­rå­de som lig­ger i Tosca­na, nä­ra kus­ten. Många pre­stige­ful­la vi­ner kom­mer här­i­från. Des­sa topp­vi­ner kal­las för »su­per­tuscans« och slog i slu­tet av 1970-ta­let fle­ra vi­ner från Bor­deaux i en stor blind­prov­ning. Här finns tyd­li­ga to­ner av svar­ta vin­bär och Ca­ber­net Franc i bland­ning­en bi­drar med ör­ti­ga aro­mer.

2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.