Mjuk och rund

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Haw­ke’s Bay lig­ger på Nya Ze­e­lands öst­ra kust. Kli­ma­tet är på­ver­kat av det havsnä­ra lä­get och många be­skri­ver det som snar­likt Bor­deauxs kli­mat. Här för­sö­ker man gö­ra ko­pi­or av de frans­ka vi­ner­na. I det­ta vin har mer­lot den störs­ta de­len vil­ket gör att den får en mju­ka­re och run­da­re ka­rak­tär än när ca­ber­net sau­vig­non spe­lar hu­vud­roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.