Som dyr konst

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Det finns vin och sen finns det vi­ner som skul­le kun­na lik­stäl­las med konst i den be­mär­kel­sen att de får ett mark­nads­pris och att ef­ter­frå­gan är hög­re än ut­bu­det. Dess­utom får vi­ner­na ett sam­lar­vär­de och går att säl­ja vi­da­re ef­ter någ­ra år till ett för­mod­li­gen än­nu hög­re pris om det är rätt år­gång. Con­ti­nu­um säl­jer of­ta slut snabbt i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.