God halv­flas­ka

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Även i Syd­af­ri­ka gör man Bor­deaux-blends. Många gång­er får dru­van pe­tit ver­dot spe­la en be­tyd­ligt stör­re roll än i Bor­deaux men i det­ta vin är det en mer klas­siskt fransk druv­för­del­ning i vi­net. Här finns myc­ket druv­ty­pis­ka sma­ker som ce­der, cho­klad och svar­ta vin­bär. Jag även vill pas­sa på att slå ett slag för halv­flas­kor, per­fekt för var­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.