In­te ba­ra vin

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

In­te ba­ra vin till­ver­kas på dru­van Mer­lot – ut­an även den­na al­ko­hol­fria druv­must. I stäl­let för att lå­ta sock­ret jä­sa till al­ko­hol för­blir mus­ten söt. Pre­cis som många vinod­la­re väl­jer Alain Mil­li­at ut fruk­ten till si­na oli­ka jui­cer med om­sorg. Det för­kla­rar pri­set, som mot­sva­rar en flas­ka vin om man ser till li­ter­pri­set. Men det är det värt, drick den till os­tar el­ler som ape­ri­tif.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.