Skratt­fes­ter att gar­va på i hel­gen

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben Helgtips - Text: Jesper Lög­dahl → Dj & chefre­dak­tör World in Pro­per­ty

Fem tips. Det är ro­ligt att skrat­ta. Fram­för allt nu när det är höst och kallt. Så ta chan­sen den här hel­gen och näs­ta vec­ka att gå på en show el­ler fö­re­ställ­ning med myc­ket hu­mor. Här är någ­ra tips med skratt­ga­ran­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.