Kan tyc­kas ud­da

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben Helgtips -

»The Um­bi­li­cal brot­hers«. De har hål­lit på i när­ma­re 30 år och En­ter­tain­ment We­ek­ly har satt Sha­ne Dun­das och Da­vid Col­lins i den au­stra­lis­ka ko­mi­ker­du­on på sin lis­ta »100 most cre­a­ti­ve pe­op­le in en­ter­tain­ment«. Här byggs hu­morn med hjälp av di­a­log, pan­to­mim och lju­def­fek­ter. Kan tyc­kas ud­da, men de är po­pu­lä­ra och har tur­ne­rat värl­den över. Lan­dar i Gö­te­borg på söndag. Lo­rens­begs­te­a­tern, Karl Ger­hards Plats 1

FO­TO: UNSPLASH

Det rå­der ing­en brist i ut­bu­det för den som be­hö­ver ett gott skratt i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.