Han har ing­en­stans att bo för att du är ra­sist

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 12/10 -

KO­LUMN För någ­ra må­na­der se­dan ef­ter­lys­te jag lä­gen­het på Fa­ce­book åt min kom­pis Mu­ham­med. Det möt­tes av mas­siv tyst­nad. När jag gjor­de sam­ma sak för min sons räk­ning var frå­gan löst in­om ett par da­gar, skri­ver Kristoffer Ap­pelquist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.