Tit­tar­re­kord för kvinn­lig Doctor Who

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 12/10 -

NÖ­JE Tret­ton skå­de­spe­la­re har ge­stal­tat Doctor Who i kult­se­ri­en se­dan star­ten 1963. Nu står det klart att årets nystart, med Jo­die Whit­ta­ker i hu­vud­rol­len, slår al­la ti­di­ga­re pre­miär­re­kord. 9 mil­jo­ner per­so­ner såg pre­miärav­snit­tet när det sän­des i BBC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.