Slu­ter upp i sor­gen ef­ter li­mousi­no­lyc­kan

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 12/10 - GETTY FO­TO: DREW ANGERER/GETTY IMAGES

USA Sör­jan­de sam­las på plat­sen där en li­mousin­krock kräv­de 20 liv nä­ra kors­ning­en av Rou­te 30 South och Rou­te 30 A i Scho­ha­rie, New York. Olyc­kan äg­de rum på lör­da­gen och tog li­vet av sjut­ton pas­sa­ge­ra­re, en chauf­för och två fot­gäng­a­re. I ons­dags sam­la­des sam­häl­let för att sör­ja till­sam­mans i den lo­ka­la sko­lans lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.