Rap­port om tor­kans in­ver­kan

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 12/10 - FO­TO: IBL

LRF Kon­sult ska i dag, fredag, släp­pa en rap­port för pe­ri­o­den som präg­la­des av som­ma­rens tor­ka som drab­ba­de Sve­ri­ge. Rap­por­ten he­ter Lant­bru­kets lön­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.