Svenskfa­vo­ri­ten ef­ter över­sväm­ning­en

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utblick - GETTY FO­TO: CLARA MARGAIS/GETTY IMAGES

SPA­NI­EN Ett barn bärs över en över­sväm­mad del av svens­ka tu­ristfa­vo­ri­ten Pal­ma på so­lön Mallorca. Minst tio per­so­ner fick sät­ta li­vet till – och tre sak­na­des än­nu i går vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning – ef­ter att en flod sprängt ge­nom en damm till följd av tungt regn­fall i sta­den Sant Llo­renc des Car­das­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.