Horst Se­e­ho­fer och CSU

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes - FO­TO: IBL

Tysklands in­ri­kesmi­nis­ter se­dan mars 2018. Par­ti­le­da­re för CSU, det bay­ers­ka sys­ter­par­ti­et till för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kels krist­de­mo­kra­tis­ka CDU. CSU lig­ger tra­di­tio­nellt till hö­ger om CDU i de fles­ta frå­gor.

Se­e­ho­fer har ti­di­ga­re va­rit häl­so- och sjuk­vårds­mi­nis­ter (1992–1998) och jord­bruks­mi­nis­ter (2005–2008). 2008 läm­na­de han för­bunds­da­gen (där han ha­de sut­tit se­dan 1980) och blev mi­nister­pre­si­dent – le­da­re för re­ge­ring­en i för­bunds­lan­det (del­sta­ten) – i Bay­ern, en post han ha­de till ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.