Det här är Ang­e­la Mer­kel

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Född 1954 i Ham­burg. Pap­pan var präst, mam­ma lä­ra­re i la­tin och eng­els­ka. Fa­mil­jen flyt­ta­de till Öst­tyskland när Ang­e­la Mer­kel – som då het­te Ang­e­la Kas­ner – ba­ra var vec­kor gam­mal. Har dok­to­re­rat i fy­sik.

Till­bring­a­de si­na förs­ta 35 år i DDR. Bör­ja­de en­ga­ge­ra sig po­li­tiskt i sam­band med Ber­lin­mu­rens fall. Val­des in i för­bunds­da­gen för krist­de­mo­kra­tis­ka CDU 1990.

1991 blev hon an­sva­rig för kvin­no- och ung­doms­frå­gor i Hel­mut Kohls re­ge­ring.

2000 blev hon par­ti­ord­fö­ran­de för CDU.

2005 blev Ang­e­la Mer­kel för­bunds­kans­ler. KÄL­LA: BUNDESKANZLERAMT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.