Fixa käns­lan av room­ser­vice hem­ma – gör en club sand­wich

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck - Text: Jo­nas Cram­by

Mat. Ibland är ori­gi­na­let bäst. I dag bju­der Jo­nas Cram­by där­för på 1800-tals re­cep­tet av klas­si­kern club sand­wich.

Finns det nå­got my­si­ga­re än att chec­ka in på ho­tell, fun­de­ra på allt spän­nan­de man kan gö­ra i den nya sta­den och se­dan ski­ta i det och lig­ga i säng­en och kol­la »Wal­king de­ad« och äta en room­ser­viceclub sand­wich i stäl­let?

Club sand­wich är en sån mac­ka som folk he­la ti­den kän­ner sig tvung­na att åter­upp­fin­na. Men ibland är klas­si­ker­na fak­tiskt bäst, så här föl­jer re­cep­tet på hur den ur­sprung­li­gen ser­ve­ra­des på spel­klub­ben i Sa­ra­to­ga Springs i New York där den upp­fanns nå­gon gång i slu­tet av 1800-ta­let. Tand­pe­ta­re med vip­por på är ett mås­te.

Jo­nas Cram­by är för­fat­ta­re och mat­skri­bent. I april släpp­tes hans se­nas­te bok »To­kyo för foodi­sar«.

Gör så här

1. Kna­per­stek bacon i ugn el­ler stek­pan­na.

Ski­va to­mat och skölj is­bergs­sal­lad– ett kort dopp i is­vat­ten gör den än­nu kris­pi­ga­re.

Mon­te­ra mac­kan ge­nom att ros­ta tre bröd­ski­vor per per­son. Bred ma­jo på un­der­de­len och lägg se­dan på sal­lad och den ski­va­de kal­ko­nen.

Lägg på mit­ten­brö­det, kna­per­stekt bacon och ski­vad to­mat. Sal­ta och pepp­ra.

Bre på ma­jo på un­der­si­dan av den sista ski­van bröd och kläm på. Stop­pa i fy­ra cock­tail­tand­pe­ta­re och skär mac­kan på di­a­go­na­len två gång­er så att den be­står av fy­ra per­fek­ta tre­kan­ter med en tand­pe­ta­re med vip­pa i var­je del.

Ser­ve­ra med pom­mes och öl lig­gan­de i säng­en fram­för tv:n.

Ingre­di­en­ser, 4 por­tio­ner

12 ski­vor form­bröd 8 li­te tjoc­ka­re ski­vor kal­kon från char­ken 8 ski­vor bacon 4 to­ma­ter 4 blad is­bergs­sal­lad 16 cock­tail­tand­pe­ta­re med vip­por ma­jon­näs salt och svart­pep­par

FO­TO: GALLO IMAGES/IBL

Ät mac­kan lig­gan­de i säng­en med en kall öl till, tip­sar Jo­nas Cram­by.

FO­TO: MAX­IM VILENSKIY/IBL

Ditt bacon ska va­ra kna­per­stekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.