Sverige mö­ter Mon­te­negro

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag -

I kväll går Sverige in i mel­lan­run­dan i hand­boll­sEM. Blå­gult har med sig två po­äng från det förs­ta grupp­spe­let, där man be­seg­ra­de Ser­bi­en och Po­len men för­lo­ra­de mot Dan­mark. För­u­tom Mon­te­negro ska Sverige mö­ta Frank­ri­ke och Ryss­land. Sverige be­hö­ver sann-olikt vin­na minst två av mat­cher­na för att ta sig till se­mi­fi­nal­spe­let. 21.00 är det av­kast i kväll och du kan se mat­chen på TV3.

FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.