Många är ut­sat­ta för köns­stymp­ning

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag -

Köns­stymp­ning är ett svårt pro­blem kom­ma åt. Många flic­kor vän­tar med att sö­ka stöd tills de blir myn­di­ga.

– Många är räd­da för att för­lo­ra si­na fa­mil­jer, sä­ger Di­lek Ba­la­diz, verk­sam­hets­chef vid Ori­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.