90 per­so­ner ur maf­fi­an grip­na

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

I sam­ar­be­te med myn­dig­he­ter i Tyskland, Bel­gi­en och Ne­der­län­der­na har ita­li­ensk po­lis kun­nat gri­pa om­kring 90 per­so­ner med kopp­ling­ar till den ökän­da ’Ndrang­he­ta-maf­fi­an, rap­por­te­rar CNN. Det­ta ba­ra en dag ef­ter att »gud­fa­dern« av den si­ci­li­ans­ka maf­fi­an greps. Per­so­ner­na har gri­pits bå­de i Eu­ro­pa, men även La­ti­na­me­ri­ka. De an­kla­gas för all­var­li­ga brott, bland an­nat in­ter­na­tio­nell nar­ko­ti­ka­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.