Lei­la Sö­der­holm

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

→ Ål­der: 47 år. → Bor: Stock­holm. → Fa­milj: Man och 3 barn. → Gör: Fö­re­lä­sa­re och ex­pert in­om men­tal och fy­sisk trä­ning. Har job­bat med häl­sa i över 20 år. → Ak­tu­ell: Med boken »Smyg­trä­na – var­je mi­nut gör skill­nad« som släpps i ja­nu­a­ri. FO­TO: LI­NA EIDENBERG ADAMO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.