Eu­ro­pa­mat­cher för Sä­ve­hof

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport -

Sió­fok KC (Ung­ern), TusSi­es Met­zing­en (Tyskland) och Her­ning-Ikast Hand­bold (Dan­mark). Där har ni IK Sä­ve­hofs mot­stån­da­re i EHF-cu­pen. Ef­ter att ha slu­tat sist i sin Cham­pi­ons Le­a­gu­e­grupp får de re­ge­ran­de svens­ka mäs­tar­na, som helt av­stod Eu­ro­pa­spel för­ra sä­song­en, en ny chans. De två förs­ta la­gen i grup­pen tar sig vi­da­re till åt­ton­dels­fi­nal och Sä­ve­hof in­le­der hem­ma den sjät­te ja­nu­a­ri mot det tys­ka stor­la­get Met­zing­en. GÖTEBORGSSPORT.SE

FO­TO: IBL

Fors­bergs Sä­ve­hof slu­ta­de sist i sin CL-grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.