»Elf« (Net­flix, HBO)

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje -

Den här jul­fil­men från 2003 med Will Fer­rell som tom­te­nis­se har bli­vit en jul­klas­si­ker. Ef­ter att oav­sikt­ligt ha ställt till med ka­os bland de and­ra tom­te­nis­sar­na skic­kas Bud­dy från Nord­po­len till New York, där han för­sö­ker att hit­ta sin rik­ti­ga pap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.