»The prin­cess swit­ch« (Net­flix)

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje -

En fe­el­good-film där Va­nes­sa Hud­gens spe­lar tvårol­ler. När en ba­ga­re från Chi­ca­go blir in­bju­den till den kung­li­ga fa­mil­jen i det fik­ti­va lan­det Bel­gra­vi­as jul­bak­nings­täv­ling stö­ter hon på lan­dets bli­van­de prin­ses­sa, som vi­sar sig va­ra hen­nes dub­bel­gång­a­re. De be­stäm­mer sig för att by­ta plats med varand­ra un­der ju­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.