»The ho­li­day« (HBO)

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje -

»The ho­li­day«, med Ka­te Win­s­let, Jack Black, Ca­me­ron Di­az och Ju­de Law i hu­vud­rol­ler­na, har kom­mit att bli en fa­vo­rit un­der juletid. Två främ­ling­ar som ge­nom­går varsin livs­kris, en från Eng­land och en från Los Ang­e­les, kom­mer över­ens om att by­ta hus med varand­ra via en hus­by­tarsajt över jul­le­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.