»The spi­rit of christ­mas« (Net­flix, Vi­a­free)

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje -

Ju­len är på in­gång och en ad­vo­kat re­ser till Ver­mont för att ord­na med för­sälj­ning­en av ett hem­sökt värds­hus. Nå­got mer ovän­tat är att hon blir kär i en man där, som vi­sar sig va­ra ett spö­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.