Böc­ker­na som gör suc­cé un­der gra­nen

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - LIN­NEA JO­HANS­SON

Vem vill in­te hit­ta hår­da pa­ket un­der gra­nen? Metro har ta­git hjälp av fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er som gui­dar dig till de bäs­ta läs­ba­ra julklap­par­na.

Lit­te­ra­tur. Hår­da pa­ket un­der gra­nen hör ju­len till. Metro tar hjälp av fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er som gui­dar dig till de per­fek­ta läs­ba­ra julklap­par­na.

FO­TO: ROOM THE AGENCY/ALAMY/IBL

FO­TO: RO­MAN LACHEEV/ALAMY/IBL

Jul­le­dig­he­ten är ett per­fekt till­fäl­le att kom­ma in i en rik­tig läs­käns­la. Metro har bett fy­ra bib­li­o­te­ka­ri­er ge si­na bäs­ta bok­tips in­för hel­ger­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.