Vin­na­ren av »Idol« ska ut­ses

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Av tu­sen­tals sö­kan­de står nu ba­ra två per­so­ner kvar – som bå­da dröm­mer om att slå ige­nom som ar­tis­ter. I kväll stäl­ler de sig på scen på Glo­ben för att käm­pa om den åtrå­vär­da vins­ten i »Idol« 2018. De två fi­na­lis­ter­na, 17-åri­ga Ka­di­a­tou Holm Kei­ta från Li­din­gö och 23-åri­ge Se­basti­an Walldén från Gö­te­borg, ska sjunga tre lå­tar var som för­hopp­nings­vis kan hjäl­pa tit­tar­na att av­gö­ra vem som ska stå som seg­ra­re. Fi­na­len vi­sas i TV4 kloc­kan 20.00.

FO­TO: PRESSFOTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.