Ti­di­ga­re pre­si­dent förs till sista vi­lan

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

En man gör hon­nör fram­för re­pu­bli­ka­nen Ge­or­ge H W Bush kis­ta. Bush var pre­si­dent mel­lan 1989 och 1993, ef­ter det att han in­ne­haft vice­pre­si­dent­pos­ten un­der Ro­nald Re­a­gans bå­da pe­ri­o­der i Vi­ta hu­set. Vid 94 års ål­der som­na­de han in i sitt hem i Houston den 30 no­vem­ber.

METRO FO­TO: GET­TY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.