De hjäl­per kvin­nor som har köns­stym­pats

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Kvin­nor som har upp­levt köns­stymp­ning kan få en rad oli­ka be­svär. Det kan va­ra allt från urin­be­svär till mins­kad sex­lust. »Vi har cir­ka 250 be­sök per år för när­va­ran­de, sä­ger Ce­ci­lia Ber­ger«, bi­trä­dan­de över­läka­re vid Amel­mot­tag­ning­en i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.