»Sve­ri­ge kan gå i brä­schen för kli­ma­tet«

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

»Ut­släp­pen av kol­di­ox­id fort­sät­ter upp­åt. Glo­bal Car­bon Bud­get vi­sar att värl­dens ut­släpp i år kom­mer växa snab­ba­re än på fle­ra år, med över 2 pro­cent. Vi kan fort­fa­ran­de und­vi­ka es­ka­le­ran­de kli­mat­för­änd­ring­ar«, skri­ver Wen­dy Bro­ad­ga­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.