Åta­las för våld­täkt mot barn

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

En man i 20-års­ål­dern åta­las vid Ska­ra­borgs tings­rätt för våld­täkt mot barn. Man­nen ska med kraft ha tving­at sig på en tolvå­rig flic­ka i man­nens lä­gen­het på en ort i Väst­ra Gö­ta­land.

Man­nen an­kla­gas för att ha ta­git tag i flic­kan nac­ke och hår och även på an­nat sätt tving­at hen­ne att ut­fö­ra och del­ta i sex­u­el­la hand­ling­ar. Man­nen med­ger de­lar av hän­del­se­för­lop­pet men för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.