Le­van­de kvin­na för­kla­ra­des död

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

En kvin­na i Nykö­pings kom­mun död­för­kla­ra­des av miss­tag av Skat­te­ver­ket. Nu kom­mer hon att få 20 500 kro­nor i er­sätt­ning för li­dan­det, en­ligt ett be­slut från Ju­sti­ti­e­kans­lern (JK), skri­ver Sörm­lands Ny­he­ter.

Död­för­kla­ring­en ma­ku­le­ra­des men kvin­nan tving­a­des dock läg­ga tid på ad­mi­nist­ra­tion, bland an­nat för att star­ta om bank­lån och han­te­ra spär­ra­de kort.

Hän­del­sen har ock­så på­ver­kat hen­nes fy­sis­ka och men­ta­la häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.