498

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

stals från en last­bils­chauf­förs last i Mal­mö i går. Tju­var­na ha­de sku­rit upp bi­lens lastut­rym­me. Så kal­la­de ka­pell­skär­ning­ar är myc­ket van­li­ga, en­ligt po­li­sens press­in­for­ma­tör Cal­le Pers­son rap­por­te­ras om fle­ra fall i vec­kan ba­ra in­om re­gi­on Syd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.