No­ti­ser Snö­bolls­kast­ning blev lag­ligt

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Den 100 år gam­la la­gen som för­bju­der bland an­nat snö­bolls­kast­ning i Se­ve­ran­ce, Co­lo­ra­do är nu upp­hävd, rap­por­te­rar AFP. En ni­o­å­rig poj­ke har, en­ligt egen ut­sa­go, lyc­kats över­ty­ga sta­dens sty­re med en­kel lo­gik.

– Dagens barn be­hö­ver an­led­ning­ar att le­ka ut­om­hus, sa han vid ett mö­te med po­li­ti­ker i mån­dags.

Ef­ter om­röst­ning­en fick även poj­ken möj­lig­het att kas­ta den förs­ta lag­li­ga snö­bol­len och ska då ha sik­tat på sin lil­le­bror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.