Po­li­ti­ker får gå in­ter­net­kurs

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

En ös­ter­ri­kisk dom­stol har be­slu­tat att skic­ka en po­li­ti­ker från det na­tio­nal­kon­ser­va­ti­va Fri­hets­par­ti­et till en 6 må­na­ders lång råd­giv­ning för hur man upp­för sig på in­ter­net, rap­por­te­rar Washing­ton post. Det ef­ter att po­li­ti­kern ut­tryckt sig ra­sis­tisk och ho­mo­fo­biskt på Twit­ter. Myn­dig­he­ter ska un­der­sö­ka vad som kan va­ra ro­ten till de ha­tis­ka kom­men­ta­rer­na. Om po­li­ti­kern in­te vi­sar bätt­ring kan de skic­ka till­ba­ka ho­nom till dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.