Fors­karön ska bli ö för ut­vi­sa­de

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

→ Män­ni­skor bor in­te på ön Lind­holm i dag, men i 92 år har Dan­marks tek­nis­ke uni­ver­si­tet (DTU) fors­kat om vi­rus­sjuk­do­mar hos nöt­kre­a­tur och gri­sar, vi­rus som in­te är far­li­ga för män­ni­skor, där.

→ År 2021 pla­ne­ras det som va­rit en fors­karö att bli en ö för ut­vi­sa­de kri­mi­nel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.