Sport­höjd­punk­ter­na du in­te vill missa i hel­gen

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport -

Sve­ri­ge ställs mot re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren Frank­ri­ke i hand­bolls-EM och de svens­ka längd­ski­då­kar­na vill fort­sät­ta sin suc­céin­led­ning på sä­song­en. Här är tv­ti­der­na att hål­la koll på i hel­gen.

FO­TO: NIKOLA KRSTIC/REX/IBL

Tufft mot­stång vän­tar Isa­bel­le Gulldén och öv­ri­ga svens­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.