Lyx­i­ga vi­ner du hit­tar på Sy­ste­met

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

I dag släpps än­nu en om­gång med små par­ti­er på Sys­tem­bo­la­get med en ex­klu­siv in­rikt­ning. Vi­ner som kom­mer i be­grän­sad upp­la­ga och verk­li­gen kan sät­ta guld­kant på till­va­ron. Till dig el­ler nå­gon du tyc­ker väl­digt myc­ket om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.