Så här gör du värl­dens go­das­te Sil­vi­a­ka­ka

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Den kanske ser li­te torr och halvtrå­kig ut vid förs­ta an­blick men Sil­vi­a­ka­kan kan va­ra den go­das­te mju­ka ka­ka du nå­gon­sin ätit. Saf­ti­ga­re bak­verk får du näm­li­gen le­ta med den per­fek­ta ba­lan­sen mel­lan syr­ligt och sött. Och du, re­cep­tet räc­ker för en hel plåt som räc­ker he­la vägen fram till jul. Blan­da ner mjöl, bak­pul­ver och skal från en ci­tron. 3. Vis­pa ner det he­ta vatt­net och blan­da sam­man allt till en jämn smet. 4. Klä en la­gom stor form med bak­plåts­pap­per (el­ler smö­ra och bröa den) och häll ner sme­ten. 5. Gräd­da ka­kan i cir­ka 25 – 30 mi­nu­ter. Ta ut och låt sval­na in­nan du brer på gla­syr. Gla­syr 1. Smält smö­ret i en ka­strull och till­sätt sock­ret. 2. Blan­da ner öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och rör om. 3. Låt sval­na nå­got in­nan du häl­ler över den mju­ka ka­kan. Ställ in i ky­len och låt stel­na he­la in­nan du skär i ru­tor. 4. Ka­kan går bra att fry­sa in el­ler för­va­ra i ky­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.