Nytt blan­dat med vin­tage

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben Helgtips -

Här hit­tar du bå­de nya pry­lar och vin­ta­ge­sa­ker. Bu­ti­ken fo­ku­se­rar på skan­di­na­viskt och in­ter­na­tio­nellt mo­de, men har även ett brett ut­bud av möb­ler och in­red­ning. Ekologiska pro­duk­ter med lång hållbarhet är vad du hit­tar här. Vall­ga­tan 3

FO­TO: PRESSFOTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.