Med in­spi­ra­tion från skär­går­den

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben Helgtips -

Bu­ti­ken är in­redd som en gam­mal lä­gen­het ta­gen ur 20-ta­let och fylld med bå­de det eg­na kläd­mär­ket, som in­spi­re­rats av skär­går­den, samt and­ra kol­lek­tio­ner. En del av de eg­na klä­der­na är till­ver­ka­de i Sve­ri­ge. Vall­ga­tan 4.

FO­TO: EMMAOCHMALENA/INSTAGRAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.