Gör en god gär­ning i jul

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben Helgtips -

I stäl­let för att kö­pa en ex­tra julklapp – tes­ta att ge bort en till nå­gon som verk­li­gen be­hö­ver en. Göteborgs rädd­nings­mis­sion ar­ran­ge­rar julklappsin­sam­ling för fa­mil­jer som in­te har råd med klap­par. Nord­hems­ga­tan 12.

FO­TO: UNSPLASH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.