Full om­gång vän­tar i SHL

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro -

I kväll vän­tar en fullspäc­kad hoc­key­tors­dag när det är full om­gång i SHL. Bland an­nat kom­mer ta­bell­sju­an Brynäs ta emot se­ri­e­le­dan­de Frölun­da på Gav­le­rin­ken och jum­bon Tim­rå mö­ter ett formsvagt Väx­jö på bor­t­ais. Vi kom­mer ock­så att få se ta­belltvå­an Lu­leå ta emot Öre­bro – en match som po­ten­ti­ellt kan stu­va om i ta­bel­len vid vinst för hem­ma­la­get. Lu­leå lig­ger näm­li­gen ba­ra en pin­ne ef­ter Frölun­da i top­pen. Ned­släpp kloc­kan 19 i C Mo­re.

FO­TO: ADAM IHSE/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.