Tand­lä­ka­re får kri­tik av Ivo

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

En tand­lä­ka­re i Mal­mö kri­ti­se­ras ef­ter att han dra­git ut al­la 22 tän­der­na på en pa­ti­ent, trots att de fles­ta kun­de ha räd­dats, skri­ver Syd­svens­kan.

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo) kan kon­sta­te­ra att det sak­nas di­a­gno­ser som mo­ti­ve­rar ut­drag­ning­en av al­la tän­der­na. Ivo me­nar även att tand­lä­ka­renvar­ken har följt pa­ti­ent­sä­ker­hets­la­gen el­ler tand­vårds­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.